Page 40 - Gazeta AgroNews Nr 10

JAK CHRONIĆ
ZDROWIE I ŻYCIE
W GOSPODARSTWIE
ROLNYM?
PRACA W ROLNICTWIE JEST SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNA I STWARZA WIELE ZAGROŻEŃ
POWODUJĄCYCH WYPADKI , A W KONSEKWENCJI
UTRATĘ ZDROWIA LUB ŻYCIA.
W
 1995
roku w celu zapobiegania
wypadkom przy pracy rolniczej
i chorobom zawodowym rolników,
stosownie do artykułu 63 ustęp 2 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników zostały
ustanowione „Zasady ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym”, jako zalecenia
dotyczące wyposażenia gospodarstwa,
zabezpieczenia osób pracujących oraz
sposobu wykonywania czynności związanych
z działalnością rolniczą. Upowszechnianie
wiedzy o zagrożeniach i popularyzowanie
zasad bezpiecznej pracy wśród mieszkańców
wsi spowodowało dwukrotny spadek liczby
wypadków przy pracy rolniczej oraz trzykrotne
zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych.
Zasady bezpieczeństwa przy użytkowaniu
ciągników, maszyn i innych urządzeń oraz
narzędzi rolniczych:
1.
Przy nabywaniu sprzętu rolniczego należy
sprawdzić, czy posiada on znak i deklarację
zgodności z obowiązującymi przepisami,
a także czy została dołączona instrukcja
obsługi napisana w języku polskim.
2.
Przed przystąpieniem do użytkowania
ciągnika, urządzenia lub narzędzia, należy
zapoznać się z zasadami bezpiecznej
pracy określonymi w instrukcji obsługi,
a także z oznakowaniem ostrzegawczym
i informacyjnym podczas użytkowania
sprzętu bezwzględnie ich przestrzegać.
3.
Ruchome części maszyn rolniczych
i urządzeń, takie jak: koła pasowe, pasy,
koła zębate i łańcuchowe, łańcuchy, wały,
przekładnie, przeguby oraz końcówki wałów,
a także aktywne części zespołów roboczych
gdy nie muszą pozostawać odsłonięte
ze względu na swoją funkcję, powinny być
zabudowane lub wyposażone w osłony
lub inne urządzenia zabezpieczające. Wały
przegubowo – teleskopowe powinny być
osłonięte na całej długości osłoną stałą
pełną. Wały odbioru mocy (WOM) ciągników
i wały przyjęcia mocy (WPM) maszyn
współpracujących powinny być wyposażone
w certyfikowane osłony „kielichowe”.
4.
Płaskie pasy transmisyjne przekazujące
napęd z silnika elektrycznego bądź
40
NUMER 10
BEZPIECZEŃSTWO