Page 4 - Gazeta AgroNews Nr 10

INTEGROWANA
OCHRONA ROŚLIN
OD 1. STYCZNIA 2014 ROKU W POLSCE
ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ INTEGROWANA
OCHRONA ROŚLIN. STOSOWANIE SIĘ
DO JEJ ZASAD STANIE SIĘ OBOWIĄZKIEM
WSZYSTKICH PROFESJONALNYCH
UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY
ROŚLIN W UE. CZYM W RZECZYWISTOŚCI
BĘDZIE INTEGROWANA OCHRONA DLA
PRODUCENTÓW PŁODÓW ROLNYCH, JAKIE
PRZYNIESIE KORZYŚCI , A JAKIE UTRUDNIENIA?
NA TE I INNE PYTANIA ODPOWIADA BOGUSŁAW
RZEŹNICKI , ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU HODOWLI I OCHRONY ROŚLIN
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA I ROZWOJU WSI .
Redakcja AgroNews:
Jakie główne
korzyści wynikają dla producentów rolnych
z obowiązujących od przyszłego roku
przepisów?
Bogusław Rzeźnicki:
Stosowanie
w praktyce przez rolników ogólnych
zasad integrowanej ochrony roślin,
nie jest niczym nowym. Można
powiedzieć, że zasady te od zawsze
były podstawą racjonalnej uprawy
roślin z wykorzystaniem nowoczesnych
rozwiązań. Efektywność tych działań
zależy w szczególności od wiedzy
i doświadczenia rolnika w uprawie
roślin. Do najważniejszych korzyści
związanych ze stosowania ogólnych zasad
integrowanej ochrony należy zaliczyć:
stabilizację plonowania, zapewnienie
wysokiej jakości plonów, zapewnienie
bezpieczeństwa konsumentom,
możliwość stosowania
alternatywnych metod ochrony,
ograniczenie nakładów
na chemiczną ochronę
roślin, jak również
zapewnienie
ochrony
4
NUMER 10
PRAWO