Page 32 - Gazeta AgroNews Nr 10

JAK OCHRONIĆ
RZEPAK PRZED
ZACHWASZCZENIEM?
W OSTATNIM CZASIE OBSERWUJE SIĘ STOPNIOWE
ZWIĘKSZENIE AREAŁU UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO,
KTÓRY ZE WZGLĘDU NA POSTĘPUJĄCE UPROSZCZENIA
W ZMIANOWANIU JEST ROŚLINĄ PRZERYWAJĄCĄ
MONOKULTURĘ ZBÓŻ.
32
NUMER 10
PRODUKCJA ROŚLINNA