Page 30 - Gazeta AgroNews Nr 10

OBIERZ KURS NA WYSOKI
PLON! – NOWA OFERTA FIRMY
BAYER: SCENIC® 080 FS
Z NAWOZEM DONASIENNYM
PERIDIAM® FERTI
Z
bliża się jesienny sezon produkcyjny
i rolnik niedługo będzie musiał podjąć
istotną decyzję, jak zapewnić dobry,
zdrowy wzrost zbóż ozimych od początku
okresu wegetacji, żeby podczas zbioru uzyskać
najwyższe i najlepszej jakości plony.
W celu efektywnego budowania plonu należy
wspierać młode rośliny już w pierwszych fazach
rozwoju. Trzeba to robić dwukierunkowo:
z jednej strony skuteczną ochroną przed
chorobami a z drugiej strony idealnym
nawożeniem młodych roślin.
Ochrona i nawożenie
Ochrona przed chorobami jest jednym
z czynników decydujących o sukcesie
w uprawie zbóż ozimych. Pierwszym etapem
ochrony fungicydowej jest zaprawianie nasion.
Jest to istotny zabieg, ponieważ bardzo
często decyduje o dalszych etapach walki
z chorobami, np. o ilości jak i efektywności
dalszych zabiegów nalistnych. Poza tym,
niektóre choroby w zbożach (np. głownie,
śniecie) można skutecznie zwalczyć tylko
stosując zaprawy. Najważniejszymi celami
zaprawiania zawsze są: bezpieczeństwo
rośliny chronionej, skuteczne eliminowanie
patogenów, długotrwała ochrona oraz
pozytywny wpływ na wzrost i rozwój młodych
roślin.
Drugim bardzo ważnym elementem,
szczególnie w pierwszych fazach rozwoju
roślin, jest stosowanie nawozów
donasiennych. Nawozy, dodane podczas
zaprawiania, zapewniają roślinom dostęp
do najważniejszych mikroelementów już
w momencie kiełkowania. Wtedy lepiej się
rozwija system korzeniowy oraz liście, wzrasta
produkcja chlorofilu, dlatego młode rośliny
są zdrowsze i mocniejsze i w związku z tym
bardziej odporne na stres (np. chłody czy
susze).
Nowość firmy Bayer: Scenic
080
FS + Peridiam Ferti (nawóz
donasienny)
Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, nowa
oferta firmy Bayer – zaprawa
Scenic 080 FS
z nawozem donasiennym
Peridiam Ferti,
zapewni roślinom najlepszy start.
Do każdego opakowania zaprawy Scenic
080
FS jest dodany wysokiej klasy nawóz
donasienny – Peridiam Ferti.
Zaprawa grzybobójcza
Scenic 080 FS
zawiera
3
różne substancje czynne (fluoksastrobina,
protiokonazol i tebukonazol) i zwalcza
patogeny wielokierunkowo. Dzięki unikalnemu
składowi, działa wyjątkowo skutecznie
m.in. na pleśń śniegową, zgorzel siewek,
śniecie i głownię źdźbłową. Zapewnia
optymalną ochronę zbóż ozimych (pszenica,
pszenżyto, żyto) w długim okresie czasu.
Wysoka skuteczność zwalczania chorób jest
stwierdzona od wielu lat, w których jest
oferowana na polskim rynku.
30
NUMER 10
OCHRONA ROŚLIN