Page 3 - Gazeta AgroNews Nr 10

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redakcja:
Gazeta AgroNews
ul. Wiśniowa 40B, l.16,
02-520
Warszawa
tel. 22 646 81 45-46
e-mail:
PROJEKT GRAFICZNY, DTP:
Design Partners
)
ZDJĘCIA:
G A Z E T A I N T E R A K T Y W N A
NUMER
01
ODCHWASZCZANIE
ZBÓŻ JESIENIĄ
8
4
18
16
24
30
32
42
TEMAT NUMERU
SPIS TREŚCI
INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN
CZY OPŁACA SIĘ UPRAWIAĆ
KUKURYDZĘ NA KISZONKĘ?
CHOROBY RZEPAKU I METODY ICH
ZWALCZANIA
ZAPRAWIANIE ZBÓŻ TO PODSTAWA
OBIERZ KURS NA WYSOKI PLON!
JAK OCHRONIĆ RZEPAK PRZED
ZACHWASZCZENIEM?
JAK CHRONIĆ ZDROWE I ŻYCIE
W GOSPODARSTWIE ROLNYM?
Szanowni Państwo,
Zwalczanie chwastów w uprawach należy przeprowadzić
jesienią. Od jesiennej kondycji upraw, zależy jaki będzie
poziom plonowania!
Jesienne zabiegi przedwschodowe wymagają dobrej
znajomości występujących na polu gatunków chwastów,
co pozwala określić tzw. „potencjalne zachwaszczenie”
związane zwykle z uprawianymi przedplonami. Na str. 32
doradzamy jak rozpoznać chwasty występujące w rzepaku
i jak z nimi skutecznie walczyć.
Rolnik musi wiedzieć jakie gatunki chwastów mogą wystąpić
na jego polu oraz znać ich biologię aby móc wykorzystać
wszystkie skuteczne, a przede wszystkim bezpieczne dla
środowiska metody ograniczania ich rozwoju. W tym numerze
dużo miejsca poświęciliśmy na prezentację najskuteczniejszych
herbicydów jesiennych stosowanych w zbożach i rzepaku.
Od 1. stycznia 2014 w Polsce zaczną obowiązywać przepisy
ustawy o integrowanej ochronie roślin oraz integrowanej
produkcji. Zachęcam do przeczytania wywiadu z ekspertem
w tej dziedzinie (na str. 4 ) oraz śledzenia naszych mediów,
gdyż wraz ze MRiRW, uczelniami rolniczymi oraz instytutami
branżowymi przeprowadzamy działania informacyjne w ww.
temacie.
Praca w rolnictwie jest szczególnie niebezpieczna i stwarza
wiele zagrożeń powodujących wypadki, a w konsekwencji
utratę zdrowia lub życia. Propagując akcję „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”, na str. 42 przedstawiamy zasady
bezpieczeństwa, które uchronią nas przed nieporządanymi
sytuacjami w naszym obejściu.
ŻYCZĘ MIŁEJ LEKTURY
MARTA
NOWAK-WOŹNICA
REDAKTOR
PROWADZĄCA
3
SPIS TREŚCI