Page 24 - Gazeta AgroNews Nr 10

ZAPRAWIANIE
ZBÓŻ TO
PODSTAWA!
WIELU PRODUCENTÓW ROLNYCH
PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO KOLEJNEGO
SEZONU WEGETACYJNEGO STAJE PRZED
WYBOREM TECHNOLOGI I OCHRONY
SWOICH PLANTACJI . WARTO ZASTANAWIAJĄC
SIĘ NAD WYBOREM FUNGICYDÓW, KTÓRE
UŻYTE ZOSTANĄ W CZASIE SEZONU
WEGETACYJNEGO ORAZ DOKONAĆ PRZEGLĄDU
ZAPRAW NASIENNYCH, KTÓRE STANOWIĄ JEDEN
Z PIERWSZYCH, I W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH
CHORÓB POWODOWANYCH PRZEZ GRZYBY JEDYNY
ZABIEG ZAPOBIEGAJĄCY ICH WYSTĄPIENIU.
W
iedzą o tym wszyscy producenci
rolni, którzy mieli do czynienia
z niezaprawionym materiałem
siewnym. Straty powodowane przez
sprawców głowni pylącej, a w szczególności
śnieci cuchnącej mogą sięgać nawet
do 100%, bo cuchnącego ziarna skażonego
przez zarodniki nie można sprzedać. Zabieg
zaprawiania możliwy jest tylko i wyłącznie
przed siewem roślin, i pomimo wielu pytań
ze strony rolników o możliwość opryskiwania
roślin zaprawą tuż po wschodach nie
ma możliwości jego przeniesienia
na początkowe fazy wzrostu roślin.
Zabieg zaprawiania zalecany jest do ochrony
wielu gatunków roślin uprawnych.
W uprawie zbóż ozimych jest to jeden
z ważnych zabiegów, zwalczających lub
ograniczających grzyby, których nie można
zlikwidować stosując fungicydy w formie
oprysku w czasie wegetacji zbóż. Nie jest
możliwe skuteczne zwalczanie np. śnieci
czy głowni opryskując rośliny w czasie
wegetacji, a są to choroby powodowane
przez grzyby, które powodują straty
o znaczeniu gospodarczym w produkcji
zbóż ozimych. Odnosi się to też do innych
sprawców chorób przenoszonych przez
24
NUMER 10
PRODUKCJA ROŚLINNA