Page 1 - Gazeta AgroNews Nr 10

32
JAK CHRONIĆ
RZEPAK PRZED
ZACHWASZCZENIEM
16
CZY OPŁACA
SIĘ UPRAWIAĆ
KUKURYDZĘ NA
KISZONKĘ?
8
ODCHWASZCZANIE
ZBÓŻ
JESIENIĄ
4
INTEGROWANA
OCHRONA
ROŚLIN
G A Z E T A I N T E R A K T Y W N A
N U M E R
1 0 / 2 0 1 3
STOP
JESIENNEMU ZACHWASZCZENIU UPRAW!